Så använder du Attraquas specifika beten

  • Klipp eller skär av en lämplig bit av betet. Om du snapar eller klämmer på betet, kan ”huden” brytas och det kommer att hänga fast i kroken.
  • Trä betet på kroken, så betet täcker det mesta av krokbelastningen. Om den lösa änden är för lång så kommer det ofta att göra att betet lättare spricker.
  • Under fisket minskar betets effekt efter 20-30 minuter. Dock har vi har fångat fisk på bete efter flera timmar i vattnet, men den huvudsakliga effekten blir svagare ju längre tid som går.

Förvaring

Attraquas produkter är konstruerad för lagring vid rumstemperatur under lång tid. Liksom allt annat, rekommenderar vi att betet hålls mörkt och kallt när det är möjligt.