Betet för öringsfisket

Testerna som gjordes 2015 gav ett väldigt lyckat resultat vid framtagningen av detta bete och våra testfiskare har fångat fina öringar i storlekar upp till 6,5 kilo